Together as a team

Rider’s Positions bidrag till hållbar ridning

Hållbarhet och hållbar ridning är just nu på allas läppar. Nedan beskriver vi kortfattat vad Rider’s Positions bidrag är.

Mycket av diskussionen om hållbarhet handlar om miljön. Våra nuvarande produktions- och konsumtionsmetoder har negativa effekter på miljön och kommer att förstöra jordens ekosystem.  Det orsakar oersättliga skador på atmosfären som leder till förändringar i klimatet och relaterade negativa effekter. Hästsektorn, som bidrar till utsläpp av växthusgaser genom aktiviteter som foderproduktion och transporter, måste ta ansvar och agera för att mildra dessa negativa effekter.
Hållbarhet handlar dock inte bara om miljön. Det omfattar även sociala och ekonomiska aspekter. Tillsammans kallas dessa aspekter för de tre P:na: People, Planet och Profit

Social hållbarhet handlar om att se till att samhällen kan blomstra och fortsätta att existera på ett hälsosamt, rättvist och jämlikt sätt. Det innefattar att hantera företagens positiva och negativa inverkan på människor och därmed samhällets acceptans av affärsverksamheten (social license to operate).
För hästsektorn innebär detta till exempel att det ökande samhälleliga kravet på att säkerställa hästars välbefinnande bör tillgodoses. Det innebär att hästar ska vara friska och välnärda och ha möjlighet att uttrycka sina naturliga beteenden i en trygg miljö. En hållbar hästsektor bör också prioritera att säkerställa hälsa och förebygga skador hos ryttare.
Ekonomisk hållbarhet handlar om att skapa långsiktig finansiell stabilitet utan att äventyra det miljömässiga och sociala välbefinnandet. För att hästsektorn ska blomstra är lönsamhet avgörande.

Rider's Position Sweden bidrar till hästsektorns hållbarhet genom att fokusera på hälsa och välbefinnande hos både häst och ryttare.

Vi ser ryttarens position som en avgörande faktor för hållbar ridning och vår ambition är att göra ryttare medvetna om sin position, motivera dem att förbättra sin position och sina rörelser för att få en bättre ridupplevelse och förebygga skador.
Med hjälp av digital teknik kan vi öka ryttarnas medvetenhet om sin position och främja ett bra samspel mellan ryttare och häst för förbättrad hälsa och säkerhet. Med en förbättrad position kan ryttare och hästar röra sig tillsammans som ett team, vilket leder till en mer njutbar och hållbar ridning och skapar ett bättre partnerskap mellan hästar och ryttare.