Rytmen – varför är den så viktig?

Basen för en framgångsrik ridning är rytm och balans. Rytmen är viktig för att lyckas som ryttare, oavsett om du är dressyr- hopp- eller hobbyryttare. Som dressyrryttare behöver du kunna följa hästens elastiska ryggrörelser utan att störa dess rytm. Och som hoppryttare behöver du ha förmåga att hålla samma rytm genom en hel bana. Ridning kan jämföras med dans eftersom det handlar om att anpassa sig till hästens rytm på samma sätt som du anpassa dig till musiken när du dansar.

Olika definition av takt och rytm
Takten eller rytmen är det första steget i den tyska utbildningsskalan för hästen och definieras som rörelser i förhållande till tid, rum och energi eller kraft. Definitionen av takt kontra rytm skiljer sig dock åt inom olika litteratur och på olika språk. Ibland talar man om att rytmen som regelbundenheten i hästens fotflyttning, alltså regelbundenheten i takten. Och i musikaliska sammanhang (här refererar jag till min bror som är professor på musikhögskolan) är takt är den bakomliggande strukturen (typ taktarten som exempelvis fyrtakt) medan varje melodi har sin egen rytm. Det skulle i så fall innebära att ryttare och häst behöver komma fram till en gemensam rytm. Och att takten måste ligga till grund för rytmen för att ryttare och häst ska hitta ett harmoniskt samspel. Ungefär som när alla musiker i en orkester spelar i samma takt.

Rytm är nära sammankopplad till balans eftersom en obalans hos ryttaren kan leda till att hästen rör sig oregelbundet. Och varje gång hästen tappar sin balans är det också ett tecken på att ryttaren är i obalans. Trots att rytmen är så viktig så finns det inte så mycket skrivet om den i ryttarlitteraturen.

Takt inte detsamma som hastighet
Takt är det antal steg som hästen tar per minut och den ska vara jämn, regelbunden och rytmisk. Varje gångart har sin egen karaktäristiska takt och det medför olika utmaningar för ryttaren: Skritten är fyrtaktig, traven tvåtaktig och galoppen tretaktig. Enligt tävlingsreglementet ska varje gångart ha en tydlig, jämn rytm som är konstant. Ett ekipage ska alltså ha förmåga att behålla samma rytm både på raka och böjda spår, och när tempot förändras. Tempot är det antal meter som hästen tar per minut och när vi rider vill vi kunna ändra tempot utan att takten ändras. Hästen ska exempelvis kunna behålla samma takt vid en övergång mellan arbetstrav och mellantrav. Övergångar mellan olika gångarter är speciellt krävande för dig som ryttare, eftersom du snabbt behöver kunna anpassa dig till hästens förändrade rörelsemönster. Övergång mellan galopp och trav är svårast av allt och ställer stora krav på ryttaren taktkänsla och balans.

Rid i harmoni med hästens rytm
Som ryttare behöver du anpassa dig till rytmen hos den häst som du rider. Det handlar om att du kan känna in hästens rytm och ta in din hästs rytm i din egen kropp. Först när du och din häst har hittat en gemensam rytm kommer det i nästa steg vara möjligt för dig som ryttare att påverka hästens rytm på ett positivt sätt genom din egen kropp. Det handlar alltså om att först smälta in i hästens rörelser och ”bli ett” med din häst innan du kan börja jobba med att variera tempot i olika gångarter.

 

Börja med att synkronisera dig med hästens rytm
En nybörjare behöver först lära sig att hitta och bibehålla balansen och träna upp förmågan att röra sig rytmiskt tillsammans med hästen i de olika gångarterna. Hon eller han behöver slappna av tillräckligt i sadeln för att på så sätt tillåta sin kropp att följa hästens rörelser. Sen lär sig ryttaren successivt att kunna påverka hästen med sin egen kropp.

Om ryttaren rider i en rytm som är för snabb för en viss häst så hindrar det hela ekipaget från att hitta en bra balans och röra sig tillsammans i harmoni. Och om hästen å andra sidan rör sig i en oregelbunden takt i någon av gångarterna så bör ryttaren omedelbart fråga sig varför. Det kan vara en indikation på en skada eller ett problem med hästens ben, muskler eller rygg.

Vad händer om ryttaren inte anpassar sig till hästens rytm?
Eftersom rytm och balans är beroende av varandra så blir det omöjligt för häst och ryttare att röra sig tillsammans i harmoni. Det är alltså anledningen till att takten eller rytmen är så viktig att den till och med är första steget i hästens utbildningsskala.

Hur kan du förbättra din rytmkänsla?
En bra övning är att variera sitsen i lättridning, till exempel att stå två steg och sitta ett (eller tvärt om). Det ger dig möjlighet att koncentrera dig på och känna in hästens rytm, och att anpassa dig till den. Att rida över bommar och cavaletti är också ett utmärkt sätt att träna rytmen. För hoppryttaren är att hoppa olika typer av serier bra för att hjälpa ryttare och häst att hitta en bra rytm tillsammans.
Det är även bra att rida till musik. Kanske har du märkt att hästar gärna lyssnar till och anpassar sin rytm till musiken? Då kan man som ryttare få känslan av att sväva fram tillsammans med hästen.

 

Tips från Grand Prix ryttaren Mads Hendeliowitz 

Så här säger Mads om takten:

  • Jag brukar be ryttaren att räkna högt i hästens rytm. Att exempelvis räkna 1 – 2, 1 – 2 i traven, säger Mads.

Mads berättade att han just köpt en metronom, ett verktyg som musiker brukar använda för att hålla en jämn rytm. Jag (Mari) kom plötsligt ihåg att jag för många år sedan såg Major Hans Wikne, dåvarande chef och huvudlärare i dressyr på Ridskolan Strömholm, placera en metronom på läktaren som stod och tickade i travtakt för att hjälpa ryttarna att rida i en jämn takt. Kanske dags för en renässans för den typen av hjälpmedel?

Tips från Pether Markne, A-tränare i både dressyr och hoppning

Och så här säger Pether:
– Att hitta hästens naturliga rytm är jätteviktigt. Varje ryttare bör ta 10–15 minuter i början av ridpasset för att hitta en jämn takt, energi och kontakt tillsammans med hästen. Det gäller att hitta varje hästs naturliga takt och självbärighet och utgå från den innan du börjar öva på övergångar. Pether tycker att många ryttare är för snabba med att försöka ändra hästens naturliga takt.

Mari Zetterqvist Blokhuis