Varför behöver vi ryttare jobba med vår sits och position?

En bra sits bidrar till att hästen arbetar rätt och bygger de muskler som behövs för att bära upp ryttaren. Dessutom är en bra sits en förutsättning för att ryttaren ska kunna kommunicera framgångsrikt med hästen. Ryttaren har stort inflytande över hästens hälsa och välbefinnande. Om ryttaren har en spänd sits så påverkas hästen negativt och det kan på lång sikt leda till att hästen får problem med muskler och leder.

Vi ryttare använder våra sinnen och vårt kroppsspråk i kommunikationen med hästen, och för att få ett bra samspel behöver vi både bra balans, styrka, smidighet, liksidig och förmåga att rida i en regelbunden takt. En välbalanserad och flexibel sits är en förutsättning för att vi ska kunna ”swing with the horse” och anpassa oss till hästens gångarter och rörelser. Och skapa en gemensam rörelse med hästen utan att störa den.

Samspelet mellan dig och din häst påverkas av din sits
Hästar är sociala och känsliga djur som påverkas både av din sits och ditt kroppsspråk. De kan exempelvis känna om en fluga landar på kroppen. Hästar är mycket bra på att ”läsa av” ryttaren, och känner direkt om vi exempelvis är stressade. Hästen en aktiv partner i kommunikationen med och samspelet med oss ryttare. Vi ryttare påverkar både hästens kropp och rörelser. Så snart vi sitter upp på hästen sträcks hästens rygg ut och sänks, och även hästens rörelser ändras. Därför har en felaktig sits en negativ inverkan både på hästens rörelser och hälsa. Flera studier visar att en icke optimal sits kan leda till både hältor och ryggproblem.

Vi vill hjälpa dig att förbättra din sits!
Det positiva är att du alltid kan bli bättre! Vi på Rider’s Position kommer att bidra med både avsuttna och uppsuttna övningar som du kan använda för att bli en bättre ryttare så du kan få ett fulländat samspel med din häst. Så, varför vänta? Här hittar du sammanfattningar av intressant forskning om sitsen där du kan få mer detaljerad information. Vi kommer fortlöpande att dela med oss av övningar, både till häst och avsuttet, som du kan använda för att bli en bättre ryttare.

Mari Zetterqvist Blokhuis